Preces no ražotāja NORO

NORO TAIYO

€13,20 €17,90

NORO KUREYON

€5,80 €7,95

NORO MIRAI

€11,80 €15,95

NORO TENNEN

€14,70 €19,90

NORO KUREOPATORA

€11,70 €15,90

NORO SILK GARDEN

€8,10 €10,95

NORO KIRI

€14,70 €19,90

NORO TAIYO

€13,20 €17,90
dzija ar interesantiem krāsojumiem

NORO KUREYON

€5,80 €7,95
interesantu krāsojumu dzija

NORO MIRAI

€11,80 €15,95
interesanta krāsojuma dzija

NORO TENNEN

€14,70 €19,90
mistraina dzija ar dažāda rupjuma pavedienu

NORO KUREOPATORA

€11,70 €15,90
dzija ar krāšņām krāsu pārejām

NORO SILK GARDEN

€8,10 €10,95
dzijaar interesantiem krāsu salikumiem

NORO KIRI

€14,70 €19,90
mistraina dzija ar dažāda rupjuma pavedienu