Lietošanas noteikumi

INTERNETA VEIKALA WWW.ELIZE.LV  LIETOŠANAS NOTEIKUMI

Šie noteikumi attiecas uz visiem preču pirkumiem, kas veikti SIA “Elīze G” Interneta veikalā. Pirms preces pasūtīšanas uzmanīgi izlasiet šo dokumentu.

SIA “Elīze G” var mainīt lietošanas noteikumus. Lūdzu, pārlasiet tos, pirms veicat atkārtotu pirkumu.

LIETOTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

  • Lietotājs ir atbildīgs par visām darbībām no viņa reģistrētā lietotāja konta un paša ievietoto informāciju, kā arī par paroles un lietotāja konta konfidencialitāti.
  • Lietotājs nedrīkst nodot trešajām personām lietotāja rekvizītus (lietotāja vārdu un paroli). Lietotāja rekvizītus drīkst izmantot tikai konkrētais lietotājs (fiziska persona), kuram tie piešķirti.
  • Lietotājs nedrīkst veikt darbības, kas būtu vērstas pret sistēmas drošību. Pārkāpumu konstatēšanas gadījumā SIA “Elīze G” patur tiesības vienpusēji pārtraukt pakalpojumu sniegšanu, par to iepriekš nebrīdinot un nepaskaidrojot iemeslu.

Ar kārtību kādā iespējam atteikties no iegādātās preces, iespējams iepazīties šeit.

Veicot pasūtījumu lietotājs piekrīt, ka iesniegto datu apstrādi veic SIA "Elīze G", “Muižnieki”, Burtnieku novads, Valmieras pagasts, LV-4219 saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzības likumu.

SIA “Elīze G” TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

SIA “Elīze G” apņemas saskaņā ar produktu un pakalpojumu aprakstu nodrošināt preces saņemšanu paredzētajā laikā un apjomā.

Neskaidrību gadījumā lietotājam tiek sniegta palīdzība, rakstot uz e-pastu: elize@elize.lv, vai zvanot - 27068973

Izmantojot SIA “Elīze G” interneta veikalu, Jūs apliecināt, ka šie noteikumi ir saprotami un apņematies tos ievērot un regulāri sekot to izmaiņām.