Datu aizsardzība

Jūsu datu aizsardzība un drošība iepērkoties internetveikalā www.elize.lv.

Mēs augstu vērtējam Jūsu privāto datu drošību. Reģistrācijas datu apstrāde notiks, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasības, tāpēc:

  • jūsu sniegtā informācija bez Jūsu piekrišanas netiks nodota trešajām personām vai arī izmantota kā citādi bez iepriekšējas saskaņošanas ar Jums;
  • reģistrācijas procesā no Jums netiks prasīta jebkāda veida finansu informācija. Jāievada tikai dati, kas nepieciešami pirkuma piegādes pavaddokumentu noformēšanai;
  • svarīgi - lūdzu, pārbaudiet, vai saņemtajā pasūtījuma apstiprinājumā ir norādīta šāda informācija maksājuma veikšanai:Uzņēmuma nosaukums Elīze G SIA
PVN Reģistrācijas numurs LV44103010732
Adrese

Rīgas 32, Valmiera LV4201

Banka SEB banka
Bankas konts  LV58UNLA0018004467841